Heeft u te veel – of misschien dubbele – Zaanse boeken, dan kunt u deze aanbieden op de Zaanse boekenbeurs. U kunt kiezen: de eventuele inkomsten daarvan houden, of het bedrag schenken aan de Vereniging Zaans Erfgoed.

Spelregels:

  1. Wie boeken aan wil bieden, brengt deze ‘s morgens om 9.30 uur – een half uur voor het begin van de markt – langs.
  2. De aanbieder vult een langwerpige kaart in, met naam, telefoonnummer en vraagprijs van het boek.
  3. De boeken liggen vervolgens ter inzage, en te koop.
  4. De vereniging is niet aansprakelijk, mocht er onverhoopt een boek zou worden ontvreemd; de boekentafel is wel altijd bemand. Verkopers stemmen hiermee in, zodra ze hun boeken aanbieden, en bij ons achterlaten.
  5. Ontvangen bedragen worden samen met de kaart met gegevens van de eigenaar gedurende de dag bewaard.
  6. Na afloop van de markt komen de verkopers hun niet-verkochte boeken en het geld voor hun verkochte boeken ophalen. Of ze kiezen ervoor het bedrag aan onze vereniging te schenken.
  7. Niet-verkochte boeken die achterblijven gaan naar een tweedehandswinkel, want wij hebben geen opslagruimte.